Friday, 31 December 2010

ಅಗಸನ ಕತ್ತೆ.

ಬಾರೋ ಕತ್ತೆ, ಎತ್ತೋ ಕತ್ತೆ; ಹೇಳುವಳು, ಅಗಸನ ಅತ್ತೆ.
ಮುಂದೆ ಬಂದಾರೆ, ಕಡಿಯುವ ಕತ್ತೆ,
ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಝಾಡಿಸಿ ಒದಿಯುವ ಕತ್ತೆ.
ಅಗಸ ಅತ್ತೆ ಕರೆದರೆ, ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ,
ಇಲ್ಲದಿರೆ ಕಸ ತಿಂದು ಹಾಳ್ ಗ್ವಾಡಿ ಅಲೆಯುತ್ತೆ.
ಅಂಬಾರಿ ಭಾರ ಆನೆಗೆ, ಅಗಸನ ಭಾರ ಕತ್ತೆಗೆ.
ಭಾರ ಹೊರುತ ಊರೂರ ತಿರುಗುತ, ಎದ್ದರೆ ಬಿದ್ದರೇ;
ಕತ್ತೆ ನೀ ಸತ್ತೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅಗಸನ ಈ ಕತ್ತೆ.
 

No comments:

Post a Comment