Sunday, 12 December 2010

ತಗಣಿ ಆಗದ ಗಣಿತ

ಬಾರೋ ವೆಂಕಿ ಬಾರೋ.
ಗಿಡ ಮಂಕಿ ಆಗಬ್ಯಾಡೋ.
ಮುದ್ದಿನ ಗಿಣಿಯೆ ಬಾರೋ.
ಆಟ ಪಾಠ ದಲಿ ವಿದ್ಯೆ;
ಕಲಿಯದಿರೆ ನೀ ಬಿದ್ದೆ.
ಜಾಣ ಮರಿಗೆ ಕಲಿಸುವರಪ್ಪ;
ಕೋಣ ಮರಿಗೆ ಬಡಿಯುವರಪ್ಪ;
ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವ ಬಾಬಾರೋ;
ಪೆಪ್ಪರಮಿಂಟು ಕೊಡಿಸುವೆ ನಾನು.
ಎನಿಸುವರಾರು  ಹೇಳೋ?
ಪೆಪ್ಪರಮಿಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಗೆಂಟು
ಎಣಿಸಿ ನೀನು ತಾರೋ?
ಹಣ್ಣು ಹಂಚಲು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು
ಎಣಿಸಲು ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕು.  
ಎಣಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ಬರಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ, ಓದುವ ಪದ್ಧತಿ, ಕಲಿಬೇಕು
ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಕಲಿಸುವರು,
ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವರು.
ಕಲೆತರೆ ಜಾಣರು ಆಗುವರು.   
ಓದುವ ಪದ್ಧತಿ:
ಒಂದ ರಿಂದ ನೂರರ ತನಕ
ಅಂಕೆ ಮಗ್ಗಿ ಕಲಿಸು ಅಜ್ಜಿ.
ಎಣಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ;
ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಎಣಿಸು ಒಂದ ರಿಂದ  ಒಂಬತ್ತು.
ಹೀಗೆ ಎಣಿಸು ವಸ್ತು; ಆಗದೆ ನೀನು ಸುಸ್ತು.
ಒಂದ ರಿಂದ  ಒಂಬತ್ತು.ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆ ಕರೆವರು ಒಂಟಂಕಿ.
ಒಂದ ರಿಂದ  ಒಂಬತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತತ್ತಾರೋ.
ಗಂಟು ಕಟ್ಟದೆ  (ಒಂಟಿಯಾಗಿ)  ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣಿಸು.
ಇವಕೆ ಒಂಟಂಕಿ ಅಂತಾರೋ.
ಅಂಕಿ ಮುಂದೆ ಅಂಕಿ ಬರಿದರೆ ಜೋಡಂಕಿ ಅಂತಾರೋ.
ಅಂಕಿ ಹಿಂದೆ ಅಂಕಿ ಬರಿದರೆ ಜೋಡಂಕಿ ಅಂತಾರೋ.

No comments:

Post a Comment