Friday, 17 December 2010

ಇಂದಿನ ಕಂದಾ ನಾಳೆ ಮುಕುಂದಾ

ಇಂದಿನ  ಕಂದಾ, ನಾಳೆ ಮುಕುಂದಾ.
ತಿಳಿಯೋ ನೀ; ಬಾಳ ಮಕರಂದ.
ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರೆ; ಹಸನಾದ ಬಾಳು.
ಇಲ್ಲದಿರೆ; ಬಾಳು, ಗೋಳು.
ಆಟಾ ಊಟಾ ಪಾಠ;ಹಾರಿ ಜಿಗಿಯುವ ಓಟ.
ಜೀವನ ಕಲೆಸುವ;ಸುಂದರ ಪಾಠ.
ಕಲಿಯುವ ಪಾಠ,ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕು
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ತಿಳಿಯೋ ಜಾಣಾ, ನೀ ಮಕರಂದಾ,
ಕಲಿಯದ ಬಾಳು ; ಜೀವನ ಖೋತಾ.

No comments:

Post a Comment