Wednesday, 29 December 2010

ತಾಯೇ ಕರುಣಾssಮಯೇ, ಸಂಧ್ಯಾssದೇವಿಯೇ,

ತಾಯೇ ಕರುಣಾssಮಯೇ,ಶಾರದಾಂಬೆಯೇ,  
ತಾಯೇ ನೀ ಕಾಯೇ; ಸಂರಕ್ಷಿಸು, ಓ-ಮಾಯೇ.
ವಿದ್ಯಾ ಬುಧ್ಧಿ; ವಿನಯವ ಹರಿಸು.ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೀಡು; ದುಃಖವ ದೂಡು,
ನೀ ನಮ್ಮಾ; ಕರುಣೆ-ಯಿಂದಾsಲಿಸೇ, ಮಾಯೇ.
ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಉಷಾ ದೇವಿಯೇ; ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿಯೇ,     
ಶುಭ ನೀಡೆ, ಶುಭ ಹರಸೇ, ಹೊಂಬೆಳಕೇ-ಜ್ಯೋತಿ.
ಕಲ್ಯಾಣ-ಆರೋಗ್ಯ, ನೀಡು, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು.
ದಹಿಸಿ-ಬಿಡು ದಾರಿದ್ರ; ಜ್ಯೋತೀs, ಆಪತ್ತು.
ಸುಖವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು, ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಸಂಪತ್ತು,
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ನ್ಯ,ಆನಂದದಾ ಜ್ಯೋತಿ.
ಅಳಿಸು ಅಂಧಃಕಾರ; ಬೆಳಗು ಓಂಕಾರಾ.
ಕಿವಿಗೆ ಕುಂಡಲಿ; ಕೊರಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿನಹಾರಾ,
ದೀಪ, ದೀಪದ ಸಾಲೆ; ಬೆಳಗು, ದೀಪತ್ಕಾರ, 
ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ; ತೋರು ಜೀವನ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ.
ಸುಖವಿತ್ತು, ಪಾಲಿಸೇ; ಸುಜನ, ಶಿರೋಮಣಿ,
ಅಡಿಗಳಿಗೆರಗುವೆ; ಅಮ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನರಾಣಿ,
ಭಕ್ತಿ ದಾಯಕಳೇ; ಓ,ದಯದಿಂದ ನೋಡೇ,
ಉಲ್ಲ್ಹಾಃಸ ದಿಂದಾಲಿಸೇ, ದಯಾಮಯೇ.
       

No comments:

Post a Comment