Monday, 3 January 2011

ಸಿಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಅಣ್ಣಾ ಅಂದ ತಪ್ಪಿತು ನಿನ್ನ ಕಾಟಾ.

ತಾತಾ ತಾತಾ ಅಂದಾಗ ತಾತಾ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತಿದ್ದ,
ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡುತಿದ್ದಳು.
ಅಪ್ಪಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬೆತ್ತದ ಏಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ.
ಅಮ್ಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು.
ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೀ ಅತ್ತಾಗ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾಡುತಿದ್ರು.
ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಅಂದಾಗ ಕಾಕಾ ಖಾರಾ ತರ್ತಿದ್ದ.
ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟಾಗ ಅಣ್ಣಾ ಗೆಂದೇ ಟಾಟಾ.
ಸಿಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಅಣ್ಣಾ ಅಂದ ತಪ್ಪಿತು ನಿನ್ನ ಕಾಟಾ.      

No comments:

Post a Comment