Sunday, 25 March 2012

ಆತಗೆ ದಿನ ನಿತ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ

ದೇವನ ಒಲುಮೆ ಆಸೆ ಚಿಲುಮೆ
ಕರ್ತಾರನ ಕುಲುಮೆ ಹೊಮ್ಮುತ ಈ ಜೀವನ ಗರಿಮೆ.
ಸೋನಾರನು ಅವ ನೆಕಾರನು ಅವ ಆಗಸದಾ ಅಗಸ,
ಮುಗಿಸುವ ದಿನ ನಿತ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ.
ಕಂಮರನು ಅವ ಚಮ್ಮಾರನು ಅವ;
ನೇಯುತ ನೂಲ ತೊಡಪು  ಮಾಡುತ,
ನಿಲಾಂಬರದ ಕೆಲಸ, ಆತಗೆ ದಿನ ನಿತ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ.
ಚಿನ್ನಕೆ ಮೆರಗು ಲೋಹಕೆ ಅಲಗು ಗಾರೆಯದೇ ಕೆಲಸ.
ಆದರೂ ದಿನ ನಿತ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ.
ದುಡಿಯುವನು ಅವ ದುಡಿಸುವನೂ ಅವ,
ದುಡಿಸುವ ಧರ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಕರ್ಮ,
ದಿನನಿತ್ಯದ ಮರ್ಮ. ಆತಗೆ ದಿನ ನಿತ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ. 

    

No comments:

Post a Comment