Tuesday, 27 March 2012

ಭರ್ಜರಿ ಹೊಳ್ಳರ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆ

ಬಾಯಿಗೆ ಚಪಲ ನಾಲಿಗೆ ನುಡಿಯಲು;ಹೊರಟವು ರಾಗದಾ ಭಾವಗಳು.
ಏನು ತಿಳಿಯದೆ ತಲೆಯದು ಹಾಕಲು; ಬೆರಳು ಬಡಿದವು ಥೆಕ್ಕೆಗಳು.
ಸುಗಮ ಸುಸ್ವರಕೆ ಪಿಯಾನದು ಸಿಗಲು. ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದ ಐತಾಳ.
ಸಾಥ ಕುಟ್ಟಿದನು ತಬಲಾಜಿ.
ರಾಗ ತಾಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ವಾಗಲು;ದಾಸಯ್ಯ ಮೀಟಿದ ತಂಬೂರೀ.
ವೈಣಿಕ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಲು,ಏಕ ತಾರಿಯ ನಾದ ಹೂಮ್ಮಲು;
ಹಾಕಲು ಹೆಜ್ಜೆ; ಕುಣಿಯಿತು ಗೆಜ್ಜೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.
ತಾಳವ ತಟ್ಟಲು,ಬಡಿಯಲು ಮದ್ದಳೆ; ಭರ್ಜರಿ ಹೊಳ್ಳರ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆ.
ಮೃದಂಗ ತದಗಿಣ್ ತೋಮ್;ಭಜಗೋವಿಂದಮ್ 

No comments:

Post a Comment