Sunday, 25 March 2012

ಎಲ್ಲಾತನ ಮಹಿಮೆ.

ಕುಂಬಾರಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ; ತಗಲದು ಬರೀ ನಿಮಿಷ.
ಅಗಸನ ಬಡೆತ ಕತ್ತೆಯ ಒದೆತ; ಈ ಜೀವನ ಕಸರತ್ತು.
ಕಳೆಯುತ ಕೊಳಕು ಈ ಜೀವದ ಥಳಕು, ಈ ಜೀವದ ಶಿಸ್ತು.
ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ ದುಃಖವ ಮರೆಯುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ಬಾಳು.
ಕೊಡುತಾ ಪ್ರೀತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಾಳಿಗೆ,
ದಿನನಿತ್ತ್ಯದ ದುಡಿಮೆ.ಹರುಷದ ಎಲ್ಲಾತನ ಮಹಿಮೆ.  

No comments:

Post a Comment