Sunday, 25 March 2012

ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಿರ ಆದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರ

ಬಯಸಿ ಬಂದ ಆಸರೆಗೆ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ. ಓಹೋ ಬೀದಿಗೆ ಚಂದ್ರ.
ಬಂದಾನೋ ಚಂದ್ರಾಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ.ಓಹೋ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ.
ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ರಾತ್ರಿ;ನವಮಿ ಕಳೆದು ನಾಕು ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೋಡಿ, ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಎಳೆವಾ ಈ ಜೀವನ ಗಾಡಿ.
ಸಖೀ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ, ಸಖಾ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ; ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಎಳೆವಾ ಈ ಜೀವನ ಗಾಡಿ.
ನೀ ನಗು ನಾ ನಗು ಈ ನಗುವಿನಲ್ಲೇ,ದಿನ ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಬರ್ತಾವಲ್ಲೇ.ಈ ನಗುವಿನಲ್ಲೇ.
ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿ ಮಾಯವಾದ, ಬೀದಿಗೆ ಚಂದಿರ; ಭ್ರಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ.
ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನವಮಿ ಚಂದಿರ; ಮುಗಿಯದಿರಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸವಿ ಸವಿ ರಾತ್ರಿ;ಓಹೋ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಿರ.  
ಆಹಾ ಥೈಯ್ಯಾ-ತಕ್ಕಾ ,ಹಾಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು;ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿಯಿತು;
ಕೊಲಿಗೊಂದು ಕೋಲು ಬಡೆ ಕೋಲಾಟ ವಾಯಿತು;
ಅಲ್ಲಿ ತಾಳಾ ಇಲ್ಲಾ ತಂಬೂರೀ ಇಲ್ಲ,ಮೃದಂಗ ವಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾ;
ಸಾರುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಾ ರಾಧೇ ಮಾಧವಾ;ನಡೆಯಲೀಗ ಅಮರ ಪ್ರೇಮ ಮಧುರ ಸಂಗಮ.

ಬಂದಾನೋ ಚಂದ್ರಾಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ.ಓಹೋ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ.
ನಡೆಯಲೀಗ ಅಮರ ಪ್ರೇಮ ಮಧುರ ಸಂಗಮ.

No comments:

Post a Comment