Tuesday, 1 May 2012

ಪಾಪು ಅಂದಿತು ಥಾಂಕ್ಯೂ ಮರಿ.


ಕೋ ಕ್ಕೊ - ಕೋಳಿ
ಕುಹೂ - ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ;
ಕಾ$$-ಕಾ$$-ಕಾಗೆ;
ಚಿವ್ವ್ $ಚಿವ್-ಗುಬ್ಬೆ 
ಗುಕ್ ಗುಕ್ ಎನ್ನುವ;
ಗೂಬೆಯ ಬೊಬ್ಬೆ;
ಹಕ್ಕುಕ್ ಎನ್ನುವ ಗೊರವಂಕ 
ಮಿಯಾವ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಸಪ್ಪಳ ಆಲಿಸಿ;
ಇಳಿಯು ಸೇರಿತು ಬಿಲದಲ್ಲಿ.
ಅಂಬಾ$$ ಅಂಬಾ ಹಸು-ಕರು ಕರೆಯಿತು;
ಗೌಳಿಯ ದೊಡ್ದಿಯಲಿ.
ಬೌ ಬೌ  ಬೊಗಳಿತು ನಾಯಿ ಮರಿ.
ಪಾಪು ಅಂದಿತು ಥಾಂಕ್ಯೂ ಮರಿ.

No comments:

Post a Comment