Friday, 18 May 2012

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬರ್ಮುಡಾ (ತಪ್ಪಲಿ)

[ಅಯ್ನೋರ ಚಾವ್ದ್ಯಾಗಿನ ಹಾಸ್ಯ ;
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 

ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗಲ್ಲ. ಆದ್ರ
ಇಂಥಾ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ
 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ.]

ಹಾನಗಲ್ಲಾಗ ಹಾಯ್ಬಾರ್ದು;
(ಕಚೇರಿ-ಕಿರ್ಕು )  
ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ಯಾಗ ಸಿಗಬಾರ್ದು;
(ಟೋಲಿಂಗ್-ಕಿರ್ಕು)
ಹಾವೇರ್ರ್ಯಾಗ ಸಾಯ್ಬ್ಯಾರ್ದು;
( ಸುಡುಗಾಡು ಗಟ್ಟಿ ದೂರ-
 ಹೊರಾಕ್ -ಜನ-ನೀರು ಕಟ್ಟಿಗೆ)
ಇದ್ರಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಂವಗ...
ಕಾಯ್ಯೋ ತಂದೇ$ಯೇ...ದೇವಾ ಕರುಣಿಸೋ... 
ಶಿವನೇ ಜಂಗಮನ ಮಾತಿದು.
ಹಾಯ್ಬಾರ್ದು,ಹಾದರ$; ಸಿಗಬಾರ್ದು,ಸಿಕ್ಕರ;
ಶಿವನ$ ಕಾಸು;ಸಾಯ್ಬ್ಯಾರ್ದು.
      

No comments:

Post a Comment