Monday, 14 May 2012

ಗದಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು;

ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು;
ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು.(1)

ದಿವಸಕೆ(ಗಂಟೆ) ತಾಸು; ಇಪ್ಪತನಾಲ್ಕು.
ಗಂಟೆ(ತಾಸಿ)ಗೆ ಮಿನಿಟು-ಗಳರವತ್ತು.
ಮಿನಿಟಿಗೆ ಸೆಕಂದು-ಗಳರವತ್ತು.(2)
ಕಣ್ಣು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಬಡೆಯಲು;
ತಗಲುವ ಸಮಯವು; ಸೆಕೆಂಡು.
ಧಡ ಧಡ ಬಡೆಯುವ ಎದೆ ಬಡಿತ;
ತಗಲುವ ಸಮಯವು; ಸೆಕೆಂಡು.(3)

ನಾಡಿಯ ಬಡಿತಕೆ ಎಣಿಸುವ ಸಮಯ

ಸೆಕೆಂಡಿನದೇ ಕಿಸ್ಮತ್ತು.
ಸಮಯವ ಲಾಲಿಸಿರಿ ; ಶಿಸ್ತನು ಪಾಲಿಸಿರಿ.(4)      
 

No comments:

Post a Comment