Tuesday, 30 September 2014

ಹೀಗೊಂದು Uk-ಸಫಾರಿ-ಪಾರ್ಕು!'ಲೌಲಿ-ಲಾಂಗ್-ಲೀಟ್ ಮಂಗ್ಯಾನ ಕಾಡು'!.


ಹೀಗೊಂದು Uk-ಸಫಾರಿ-ಪಾರ್ಕು!'ಲೌಲಿ-ಲಾಂಗ್-ಲೀಟ್ ಮಂಗ್ಯಾನ ಕಾಡು'!.
(ನಮ್ಮೂರ ಬೆಟ್ಟದ-ಮಂಗ್ಯಾಕಥಿ-ಹ್ಯಾಂಗ್-ಐತಿ!)
ವಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೋಲು-ಫಲಕಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಕರ ಗಮನ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ವಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಯಾಗ ಬೇಕು. ಕೆಂಪು-ಮಾರಿ-ಮಂಗಗಳ ಹಾರು/ನೆಗೆತ ತುಂಟಾಟ!'ಈ ಉಸಾಬರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ವಾದರೆ ಸರಿ ಕೈಮರ-ತೋರಿಸುವ ಬದಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಿವಾಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ದಾರಿ-ಹಿಡೀರಿ. ಆದರೆ, ಅದು ಹಾಗೆ-ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ಈ ನಿದರ್ಶನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫಲಕಗಳು ಕಣ್ಣು ಪಟಲ ದೊಳಗೆ ಓದಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಈ ಸೋಜಿಗವನ್ನು!!!.
ಕೋತಿಗಳಿವೆ ಜಾಗೃತೆ ! ಮೊಂದಾಗುವ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ ! ಮುಂದಿನ ಫಲಕ ಮತ್ತೆ
ಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಎಚ್ಚರಿಕೆ!' ಗಮನಿಸಿ:- ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕೋತಿ-ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೆಶಿಸಿದ್ದಿರಾ....! ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒದರು ಬೋರ್ಡು "ಮಂಗವಾಣಿ”: 'ಎಚ್ಚರಿಕೆ':- "ನೀವು ನನ್ನ ವನವಿಭಾಗ ಪ್ರವೆಶಿಸಿದ್ದೀರಾ! ನಮ್ಮ ಕಿಲಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ”. "ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು”. ಛೇ ಹೌದೇ!'ಪಾಪದ-ಮಂಗಗಳು'. 'ಅವೇನು-ಮಾಡಿಯಾವು'. 'ಹಳ್ಳಿ-ಬಿಟ್ರ-ನಮಗೆ ಅವು-ಪುನಃ-ಎಲ್ಲಿಸಿಗಬೇಕು?' “ಕಾರೊಳಗ-ಇದ್ದೇವೆ ಹೋಗಿ-ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ”!
ಕೈಮರದ-ಫಲಕ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ-ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಕಿಲಾಡಿ-ತುಂಟತೆ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. -ಗಿಡಮಂಗ್ಯಾನ ಆಟ ಸರಿ ಕಂಡೇ-ಬಿಡೋದು. ಮಂಗನ ವಾಣಿ ನೋಡಿದಿರಾ!!! ಇದು ಮಂಗ ತಾಣ ಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗೀ(ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ-ಮಜನೋಡಿ) ಆಗುವ ಹಾನಿಗೆ ನೀವೇ ಬಲಿ ಪಶು!!!
ಶಿರೋನಾಮೆ-ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ! ಆದರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ-ತಾರದವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ-ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕಂಡ ಕೋತಿ ಹಿಂಡು ಕುಲ-ಕಸುಬು-ಕಿಲಾಡಿತನ ಸುರು-ಮಾಡುತ್ತವೆ ಒಹ್ ತಮಾಷೆ ಕೋತಿಗಳು ಕಾರನ್ನು-ಏರಿದವು. ಆಹಾ! ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಜಂಪು! ಒಂದೆಡೆ ಚಳಿ-ಮಂಜು ತಟ-ತಟ ಮಳೆ-ಬಂತು-ಮಳೆ!
ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರ-ನೇರಿ ಕುಳಿತ-ಕೋತಿಗಳು ಮಳೆ-ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತಿರುವ-ತಮ್ಮನ್ನು, ಕಾರೊಳಗೆ-ಅನುಮತಿಸಲು-ರೋದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದೋ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿನ ವೈಪರು! ಅವುಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.ಓಹೋ ಕುಪಿತ ಸಿಡುಕನ ಕೆಲಸ! ಅಯ್ಯ ಶಿವ್ನ ಲೇ ಹನಮ್ಯಾ, ತಗಳ್ಳಪ್ಪ ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿ-ಮಂಗ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟೀತ ಅದನ್ನ!
ಎಲಾ ಇವ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಗ್ಯಾಡಿ ಕಿತ್ ಬಿಟ್ತಲ್ಲಲೇ ಹಾಳ್-ಮಂಗ್ಯಾ!ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಶಿವ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡ್ದು-ಒಳಾಕ ಬರ್ದಿದ್ರ ಸಾಕು! ತಮ್ಮಾ ಒಸಿ-ಗಾಡಿ ದೌಡು-ಬಿಡು, ಹಾಳಾದ್ದು ಬಡ್ಕೊಂಡೆ-ಬ್ಯಾಡ ಇವ್ಗಳ
ಸಹವಾಸ! ಆಹಾ! ವೈಪರ್ ಕಥೆ-ಮುಗಿತು.
ವಾಹ್! ಸೇನಾ-ದುರಂಧರರು ಕಾರಮೇಲೆ ಹೈಜಂಪ್ ಮಾಡೇ-ಬಿಟ್ವು, ಒಂದೇ ನೆಗೆತಕ್ಕೆ ಕಾರು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರಿನ ಬಂಪರ ಕಥೆನೂ$ಮುಗಿಸಿದವು, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳು
ಮಾಡಿದೆ ಮರ್ಕಟಕ ಮೂರ್ಖ! ನೀನೋ ನಾನೋ ?!
ಫಲಕದ ಬರಹ ಮರುಗಿತು 'ಅಯ್ಯಾ ಹಣೆಬರಹವೇ'!
ಆದರ-ಕಾ$ಕಾ, ಅದು ಸಮ್ಯಾನ ಕಾರಿನ-ಕಥಿ ! ಮತ್ತ ನಮ್ದು-ಕಥಿ ಸಫಾರಿ ದಾಟಿ ಕಾರು-ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ-ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆ ಯಂಕಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಕಥಿ! ಸೈ ಬಿಡು ಅವ ಮಾಡಿದಂಘ ಆಗಲಿ. ಎನೂ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲವೇ! ಒಹ್ ನಿಜವೇ? ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಿಡು! ಸೊಗಸಾದ-ಕಿರಿಚು/ಭಯಂಕರ--ನೆಗೆತ! ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿಲಾಡಿ ಮರ-ಗೋತಿಗಳಿಂದ ಎಂಥಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭದ್ರತೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು!ಮನಸ್-ಮಾಡಿದ್ರ್ ಮೀಸಿ-ಗುರು-ಬಸ್ಯಾನ್ ಕಥಿ ದೊಡ್ದದ-ಬಿಡು, ಈಗ ಬ್ಯಾಡ.
ನಿಜಕ್ಕೂಕಿರಿಚು-ಕುಚೇಷ್ಟೆ-ಕೋತಿಗಳ ಜ್ಯೊತೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಲೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ದಿನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವೇ!
ಈ ಪಡಿಪಾಟಲಿನ್ಯಾಗ ಸಿಕ್ಕದು ಮುಗಿತು.. ಈಗ ಹೇಳಿ ಹುಚ್ಮಂಗ್ಯಾನ ಹಾವಳಿ ಕಾಡ್ನ್ಯಾಗ ಹೋದವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಂಗ್ಯಾ ಯಾರು?

B.R. Bhate at Slough UK. Dt:30-09-2014