Sunday, 23 March 2014

ಹರಿ-ಕಥೆಯಲಿ ಯಾರು ಆ$ವಾ ? – ಭಾಗ್ಯವಂತಹರಿ-ಕಥೆಯಲಿ ಯಾರು ಆ$ವಾ ? – ಭಾಗ್ಯವಂತ
ಬುದ್ಧಿಬಲ / ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ದುಡಿವ$ಚೇತನ ವಿರಲು, ಕಲಿ-ಕಾಡಿದರೂ-ವಿಠಲ, ಅವಾ-ಭಾಗ್ಯವಂತ.       
ಭಾಗ್ಯವಂತನ ಭಾಗ್ಯ, ಭಾಗವತ$ನಾ ಕೇಳು, ಭೋಗ-ಭಾಗ್ಯದ ಹರಿ - ಕಥೆಯ ಮಾಡುವರು .
ತಾಳ-ತಂಬೂರೀಗಳು ಹರಿ$ದಾಸರ-ಭಾಗ್ಯ, ಕೊಟ್ಟರೆ-ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ-ಭಾಗ್ಯ,
ಇಲ್ಲದಿರೆ-ರಮಣಾ ಶ್ರೀ-ಹರಿ$-ನಾಮವೇ ಭಾಗ್ಯ.                                                || ೧ ||
ವಿದ್ಯಾ$ಬುಧ್ಧಿ / ಜ್ಯೊತೆ$ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ$ಕೆಲಸ-ದೊಳಿರಲು, ಸಂತೃಪ್ತಿ-ಆರೋಗ್ಯ$ವಂತ-ಸೌಭಾಗ್ಯ     
ಸಂಪತ್ತು$ಸಿತಾಪತಿ, ರಮಾಪತಿ$ಉಮಾಪತಿ, ಶ್ರೀಮತ್-ರಮಾ-ರಮಣ ಅವಾ-ಭಾಗ್ಯವಂತ || ೨ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ವಲಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ – ರಮಣ $ ನಾರಾಯಣನು, ತಿರು $ ಮುನಿದರೆ, – ತಿರು $ ಪತಿ-ವೆಂಕಟ$ ರಮಣ      
ಕೊಟ್ಟರೆ-ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ-ಭಾಗ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿರೆ-ಶ್ರೀ-ಹರಿ$-ನಾಮವೇ ಭಾಗ್ಯ.                 || ೩ ||
B.R. Bhate, Dt: 23-03-2014

1 comment: