Saturday, 15 January 2011

ಮಾತಾಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಭಂಗಾರ

ಅರಳುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಭಂಗಾರ,
ಭೃಂಗ ದ ಗುಂಗಿಗೆ ಹೂವು ಭಂಗಾರ,
ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಮಗು ಭಂಗಾರ,
ಬಾಳ ಬದುಕಿಗೆ ಮಗು ಭಂಗಾರ,
ಮಾತಾಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಭಂಗಾರ,
ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಬೆಟ್ಟಕೆ ಸಿಂಗಾರ,
ಮರಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವರ ಸಿಂಗಾರ,
ಹರೆಯುವ ನದಿಗೆ ತೆರೆ ಸಿಂಗಾರ,
ಸಹಜ ಬಾಳಿದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಂಗಾರ,
ಇದುವೇ ಜೀವ ಜೀವನ ಸಂಸಾರ,
ಸಾಗಲಿ ಸುದಿನದಿ ಸುಖ ಪರಿವಾರ.

No comments:

Post a Comment