Monday, 3 January 2011

ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂದರ ಗಗನ. ಪಂಜರ ಗಿಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಸದನ.

ಹಾಡಿಗೆ  ಪಂಜರ  ಗಿಳಿಯನು ಬಿಟ್ಟರೆ,ಹಾಡುತ ಪಂಜರ ಸೇರುವದು.
ನಲಿಯುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಪಂಜರ ಕೇ ತಂದರೆ,ಗದಗದ ನಡಗುತ ಮಿಡುಕುವದು.
ಗಿಳಿ ಅರಮನೆಯದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಜರ,ಹಕ್ಕಿಯ ಹಂದರ ಗಿಳಿಗೆ ಪಂಜರ.
ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂದರ ಗಗನ. ಪಂಜರ ಗಿಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಸದನ.
ದುಡಿಯುವ ಜೀವಕೆ ದುಡ್ಡದು ಗಹನ,ಸುಖ ಜೀವಿಗದು ಝಣ ಝಣ.

No comments:

Post a Comment