Monday, 14 May 2012

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಿರಲಿ ನಿನಗಭಿಷೇಕ;

ಎಲೆ ಎಲೆ ಕಂದ ಮುದ್ದು ಮುಕುಂದ;
ಕಣ್ಣಾಲಿಸುತಿವೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಚೆಂದ.

ಪುಟ್ಟ-ಹೆಜ್ಜೆ-ಗೆಜ್ಜೆ ನಾ$ದ ದಿಂದ;
ಮತಿ ಮರೆಸುತಿದೆ ಮನಕಾನಂದ.(1)
ಅಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ತಲೆ ತನಕ;
ಎಣ್ಣೆಯ ಲೇಪಿಸಿ ತಟ್ಟಿ ತಟ-ತಟ;
ತೈಲಂಜನ ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ ಮಜ್ಜನ. (2)


ಚಂದದ ಗಂಧ ಪರಿಮಳದ ಲೇಪ; 
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಿರಲಿ ನಿನಗಭಿಷೇಕ;
ಸೋಪಿನ ನೊರೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲಿ ನಿನಗಭಿಷೇಕ; (3)


ಮೈಯನು ಒರೆಸುವೆ,ಬಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತುತ;
ಸ್ನೌ ಪೌಡರಗಳ ಭಸ್ಮದ ಲೇಪ.
ದಟ್ಟಿಯ ಬೊಟ್ಟು; ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ದ ಅಂಗಿ ತೊಡಿಸುವೆ;ನಿನಗೆ.(4)                     

No comments:

Post a Comment